MENU

Devlet Destekleri ve Hibeler - AB Hibeleri

COSME Turizm Sektöründe Dijitalleşme ve Yenlikçiliği Kavrama Teklif Çağrısı

Bu Çağrının genel amacı, ulus ötesi işbirliği ve kapasite geliştirme yoluyla turizm KOBİ'lerinin dijitalleşme ve yeniliği içselleştirmelerine destek olmaktır
COSME Programı,Ab Hibeleri


Ufuk2020 Programı’nda Türk araştırmacılara 3,4 milyon avro’luk rekor hibe!

Ufuk2020 Programı'nda, bugüne kadar 271,4 milyon avro hibe desteği alarak, ilk kez ödediği katkı payının üzerinde hibe alan Türkiye’nin başarıları hız kesmeden devam ediyor.
Ufuk2020,Tubitak,


Türkiye-AB İlişkileri Ekseninde Ufuk Avrupa ve AB Programları istişare toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Faruk Kaymakcı ve TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal’ınkatılımı ile gerçekleştirilecek olan seminerde Ufuk Avrupa ve AB Programları hakkında İş Dünyamız bilgilendirilecek olup, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ,Ufuk 2020,Ab Programları


CoSME Kümelenme Teklif Çağrısı

Çağrının temel amacı sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Çağrı; sınırlar arasında ve mevcut sektörel sınırlamalar arasında kümelenme ve iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve Avrupa'nın ötesindeki üçüncü ülkelere yönelik stratejik ilgi alanlarında uluslararası kümelenme işbirliğine liderlik etmek için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıklarının kurulmasını desteklemeyi hedeflemektedir.
CoSME Kümelenme Teklif Çağrısı ,Ab Hibeleri


2020-2021 Avrasya Sivil Toplum Hibe Programı Teklif Çağrısı yayınlandı

Norveç Helsinki Komitesi (NHC) 2020/2021 Avrasya Sivil Toplum Programı’na yönelik olarak başvuru çağrısında bulunmaktadır. Herkes için insan haklarının korunması, demokratik prensipler ve hukukun üstünlüğü odaklı bu program, insan haklarının geliştirilmesinde sivil toplumun oynadığı önemli rolün desteklenmesini amaçlamaktadır.
Avrasya Sivil Toplum Programı,Avrasya Sivil Toplum Hibe Programı


H2020 Green Deal Call- International Networking Event” kayıtları açıldı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak “Horizon 2020 Green Deal Call International Networking Event” düzenlenecektir. Etkinlik, aşağıda yer alan Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat alanlarına yöneliktir:
TÜBİTAK,Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı ,Avrupa Komisyonu


Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, Ufuk2020 Programı Green Deal,Avrupa Komisyonu


COSME Programı yakın zamanda açılacak teklif çağrıları

CoSME Programı kapsamında 2020 yılında önümüzdeki zaman diliminde açılması öngörülen Teklif Çağrıları ve detaylarına ilişkin listesi aşağıda sunulmaktadır.
COSME Programı,Ab Hibeleri


EaSI Programı Sosyal Yenilik konulu yeni teklif çağrısı yayınlandı

İstihdam ve Sosyal Yenilik –EaSI Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından “En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı Yayınlandı.
İstihdam ve Sosyal Yenilik –EaSI Programı,Avrupa Komisyonu,Ab Hibeleri

1. Sayfa

IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Sabancı Vakfı Hibe Programı başvuruları açıldı!

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını destekleyen Sabancı Vakfı, sivil toplum kuruluşlarının “eğitim” alanında uygulayacağı projeleri bekliyor. Hibe Programı kapsamında alınacak online başvurular 4 Ocak 2021 itibarıyla başlamış olup, 10 Şubat 2021 saat 17.00’de sona erecektir.

Tarımsal teknoloji girişimi Agrovisio, 2021’in ilk yatırımını alan Workup girişimi oldu

Sürdürülebilir gıda üretimi ve güvencesine yönelik çözümler üretmek amacıyla kurulan Agrovisio, Startup Wise Guys’tan 10 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Dijital Çağda Kariyer Seminerleri: Dijital Dönüşüm Çağında Kendini Keşfet Kariyerini Yönet - Sibel Kınak

Boğaziçi Kariyer Merkezi’nin Cuma akşamları saat 17.00'da sizlerle "Dijital Çağda Kariyer Seminerleri " ile buluşup farklı başlıklar altında konuşulacak.

HSBC Türkiye, beş girişimi destekleyeceği programın çağrısını açtı

HSBC Türkiye’nin hayata geçirdiği ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’ kapsamında bu yıl, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan ‘İklim Eylemi’ne yönelik çalışmalar yapan girişimci şirketler desteklenecek.