MENU

Devlet Destekleri ve Hibeler - Tubitak

TÜBİTAK lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sanayi projelerini destekliyor

TÜBİTAK, teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri destekleyerek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve üniversitelerde her zaman bulunmayan yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla iki farklı program ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerini sanayi projelerinde desteklemektedir. Öğrencilere lisans eğitiminden itibaren sağlanan desteklerle sanayi kuruluşunun akademik çalışmaların içinde olmasına, yeni fikirlerin patent ve ürüne dönüşmesine, sektöre yön veren faydalı ürün geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
TÜBİTAK,Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı,Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı


Kâtip Çelebi-Newton Fonu Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı (Transforming Systems Through Partnerships) çağrısı açıldı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliği çerçevesinde, koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında, endüstri ve akademi arasındaki stratejik bağlantıların kaliteyi artırması, üniversitelerin mühendislik bölümleri içinde inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve böylece mezunların istihdam edilebilirliğini arttırarak uygulamaya yönelik araştırma ve yenilik yoluyla ekonomik gelişmeyi hızlandırması amacıyla TÜBİTAK ve Royal Academy of Engineering arasında Sanayi-Akademi Ortaklığı Programı çağrısı açılmıştır.
Kâtip Çelebi-Newton Fonu ,TÜBİTAK ,Royal Academy of Engineering


Tubitak Bigg’den teknoloji girişimlerine 200.000 TL hibe desteği

TÜBİTAK; Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) ile teknoloji girişimcilerini 200.000 ₺ hibe ile destekliyor! Ege Teknopark’ın resmi arayüz kuruluşu olarak dahil olduğu BİGG programının tüm süreçleri, EÜ EBILTEM-TTO’nun deneyim ve birikimi ile nüvEGE Kuluçka Merkezi tarafından BİGG-Ege adı ile yürütülecek.
TÜBİTAK; Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG),BİGG-Ege,EGE Kuluçka Merkezi


TÜBİTAK 5. Uluslararası İHA Yarışması’nda Detaylı Tasarım Raporları Değerlendirme sonuçları belli oldu

TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları, 3 Şubat – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, 12’si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvurusu kabul edildi.
TÜBİTAK,Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması,TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali


2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı açıldı

TÜBİTAK ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı (The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia – MoESTD) arasında, iki ülkenin bilim insanları tarafından ortak gerçekleştirilecek olan akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.
TÜBİTAK ,Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı


1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

EUREKA ve benzeri uluslararası programlara sunulan programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,Ar-Ge projeleri,EUREKA


TÜBİTAK UFUK2020 Kobi Destekleri Bilgilendirme Semineri

8 Temmuz2020Çarşamba–Saat: 10:00Seminere katılmak için kayıt adresi:https://tobb-org.zoom.us/j/95219308453TÜBİTAK ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiorganizasyonunda TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar MüdürüUfuk Atay’ınkatılımı ilegerçekleştirilecek olan seminerde “TÜBİTAK UFUK 2020 KOBİ Destekleri”anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır.
Ufuk2020,Tubitak,Tobb


“1501-Sanayi Ar-Ge” ve “1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç” Destek Programları 2020 Yılı 2. çağrıları açılıyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı açılıyor.
Tubitak,Devlet Hibeleri


2532 – TÜBİTAK – RFBR ortak proje çağrısı

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir. Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına tek bir proje ekibi olarak, tek bir ulusal proje başvurusunda bulunulmalıdır.
TÜBİTAK – RFBR ortak proje çağrısı, TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonları

1. Sayfa

KOBİ’ler için Dijital İş Süreçleri Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğinde Ankara için dijital eğitim seferberliği eğitimleri:

Teknopark İstanbul'dan girişimcilere tam destek

Teknopark İstanbul; İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek Programı ile girişimcilik ekosistemine sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Google Cloud Platformu'nda Yazılım Geliştirmeye Giriş Eğitimi

20 Ekim Salı günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında Engin Yeğnidemir tarafından “Google Cloud Platform'da Yazılım Geliştirmeye Giriş Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

KOBİ’ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri: Faktoring ve Finansal Kiralama Bilgilendirme Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Finansal Kurumlar Birliği Başkanı (FKB) Aynur Eke’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde Ticaret Finansmanı (Faktoring) ve Finansal Kiralama anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminere https://tobb-org.zoom.us/j/94671434799(Şifre: 685885) linkinden katılabilirsiniz. Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 5. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları açıldı.