MENU

Devlet Destekleri ve Hibeler - AB Hibeleri

CoSME Kümelenme Teklif Çağrısı

Çağrının temel amacı sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümeler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Çağrı; sınırlar arasında ve mevcut sektörel sınırlamalar arasında kümelenme ve iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve Avrupa'nın ötesindeki üçüncü ülkelere yönelik stratejik ilgi alanlarında uluslararası kümelenme işbirliğine liderlik etmek için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıklarının kurulmasını desteklemeyi hedeflemektedir.
CoSME Kümelenme Teklif Çağrısı ,Ab Hibeleri


2020-2021 Avrasya Sivil Toplum Hibe Programı Teklif Çağrısı yayınlandı

Norveç Helsinki Komitesi (NHC) 2020/2021 Avrasya Sivil Toplum Programı’na yönelik olarak başvuru çağrısında bulunmaktadır. Herkes için insan haklarının korunması, demokratik prensipler ve hukukun üstünlüğü odaklı bu program, insan haklarının geliştirilmesinde sivil toplumun oynadığı önemli rolün desteklenmesini amaçlamaktadır.
Avrasya Sivil Toplum Programı,Avrasya Sivil Toplum Hibe Programı


H2020 Green Deal Call- International Networking Event” kayıtları açıldı!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak “Horizon 2020 Green Deal Call International Networking Event” düzenlenecektir. Etkinlik, aşağıda yer alan Ufuk2020 Programı Yeşil Mutabakat alanlarına yöneliktir:
TÜBİTAK,Ufuk2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı ,Avrupa Komisyonu


Ufuk2020 Yeşil Mutabakat (Green Deal) Çağrı Programı

11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören bir strateji ortaya koyulmaktadır. Söz konusu Mutabakat, Avrupa Birliği üreticilerini iklim değişikliği politikaları nedeniyle uyguladıkları yükümlülüklerin getirdiği dezavantajlardan korumak amacıyla AB sanayisinin rekabetçiliğinin korunmasını teminen sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasını uygulamayı öngörmektedir.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, Ufuk2020 Programı Green Deal,Avrupa Komisyonu


COSME Programı yakın zamanda açılacak teklif çağrıları

CoSME Programı kapsamında 2020 yılında önümüzdeki zaman diliminde açılması öngörülen Teklif Çağrıları ve detaylarına ilişkin listesi aşağıda sunulmaktadır.
COSME Programı,Ab Hibeleri


EaSI Programı Sosyal Yenilik konulu yeni teklif çağrısı yayınlandı

İstihdam ve Sosyal Yenilik –EaSI Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından “En Savunmasız Durumlarda İnsanları Desteklemeyi Amaçlayan Bütüncül Müdahalelerin Oluşturulması ve Test Edilmesi (VP2020/03)” Teklif Çağrısı Yayınlandı.
İstihdam ve Sosyal Yenilik –EaSI Programı,Avrupa Komisyonu,Ab Hibeleri


Avrupa Komisyonu’ndan yeni KA2 Çağrısı

Avrupa Komisyonu 2020 yılı Program Rehberi için bir düzeltme yayınladı. Bu kapsamda COVID-19 krizi nedeniyle 2020 yılında yeni bir çağrıya çıkma kararı aldı. Çağrı başlıkları ise “Okul, Mesleki ve Yüksek Öğretimde Dijital Eğitime Hazırlık Ortaklıkları” ve “Gençlik, Okul Eğitimi ve Yetişkin Eğitiminde Yaratıcılık için Ortaklıklar” olarak belirlenmiştir.
Avrupa Komisyonu,KA2 Çağrısı


KOBİ’lere Yönelik EIC Hızlandırıcı Proje Yazma Eğitimi 24 Ağustos’ta

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020” projesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için geniş bir yelpazede eğitim desteği sunmaya devam ediyor. TÜBİTAK’ın ana yararlanıcısının olduğu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gözetiminde olan Ufuk 2020’de Türkiye –Faz II projesi kapsamında EIC (Avrupa İnovasyon Konseyi) Hızlandırıcı Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirilecek.
Ufuk 2020,TÜBİTAK,Avrupa Birliği


Akdeniz için Birlik Örgütü İstihdam Teşvik Hibe Programı çağrısı yayınlandı

COVID-19 pandemisinin bölgesel olarak etkilerini azaltmak amacıyla Akdeniz için Birlik Örgütü (Union for the Mediterranean) Akdeniz Bölgesi’nde istihdamı teşvik etmek için yeni bir hibe çağrısı duyurusu yayınlanmıştır. Program, bölgede yaşayan insanların iş bulabilmelerini, hayatlarına devam edebilmelerini, girişimciliği artırmayı ve küçük ve orta ölçekli şirketlerin iş ortamlarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Hibe tutarı asgari 100.000 Euro, azami 300.000 Euro’dur. Başvurular için son tarih 29 Ekim 2020’dir.
Hibe Programı,Ab Hibeleri

1. Sayfa

KOBİ’ler için Dijital İş Süreçleri Eğitimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu ve Habitat Derneği iş birliğinde Ankara için dijital eğitim seferberliği eğitimleri:

Teknopark İstanbul'dan girişimcilere tam destek

Teknopark İstanbul; İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek Programı ile girişimcilik ekosistemine sağladığı desteklere bir yenisini daha ekliyor.

Google Cloud Platformu'nda Yazılım Geliştirmeye Giriş Eğitimi

20 Ekim Salı günü 14.00 – 16.00 saatleri arasında Engin Yeğnidemir tarafından “Google Cloud Platform'da Yazılım Geliştirmeye Giriş Eğitimi” gerçekleştirilecektir.

KOBİ’ler İçin Alternatif Finansman Yöntemleri: Faktoring ve Finansal Kiralama Bilgilendirme Semineri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Finansal Kurumlar Birliği Başkanı (FKB) Aynur Eke’nin katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan seminerde Ticaret Finansmanı (Faktoring) ve Finansal Kiralama anlatılacak olup, seminer sonunda KOBİ’lerin konu hakkındaki soruları cevaplandırılacaktır. Seminere https://tobb-org.zoom.us/j/94671434799(Şifre: 685885) linkinden katılabilirsiniz. Tüm üyelere katılım ücretsizdir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 5. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları açıldı.